W świątecznym nastroju

Rodzice uczestniczący w spotkaniu obejrzeli Jasełka

W połowie stycznia w Zespole Szkół nr 6 zorganizowano tradycyjne spotkanie z rodzicami. W trakcie spotkania rozmawiano o bieżących sprawach dotyczących edukacji szkolnej. Rodzice mieli okazję poznać bliżej różne metody i techniki terapii stosowane w szkole. W spotkaniu uczestniczyła również Joanna Antonik z TU Allianz Życie S.A. Przypomnijmy, że to właśnie w zamian za ceramiczne aniołki Towarzystwo wsparło darowizną działające przy szkole Stowarzyszenie „Dla Dobra”.

jaselka2

 

 

 

Korzystając z okazji prezes Stowarzyszenia Bożena Musioł zwróciła się zebranych z prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz „Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA”. Uczestnicy otrzymali ulotki z numerem konta. Dyrektor placówki Grażyna Adamczyk złożyła rodzicom życzenia z okazji Nowego Roku. jaselka4

 

 

 

 

 

 

W części artystycznej goście zobaczyli przedstawienie Jasełkowe przygotowane zarówno przez nauczycieli jak i uczniów. Treścią inscenizacji jasełkowych jest historia narodzenia Jezusa. Przy okazji warto wyjaśnić skąd wzięła się nazwa inscenizacji. Otóż nazwa “Jasełka” wskazuje na źródło tematyczne wspomnianych przedstawień. Jasła - to dawna nazwa żłobu, rodzaju drabinek, stosowanych także współcześnie do zadawania karmy zwierzętom. Stawia się je także w lasach, by podkarmiać zwierzynę łowną. W żłóbku na sianie dla zwierząt został złożony Chrystus po swoim narodzeniu. Zatem “jasełka” prezentują udramatyzowane, teatralne sceny związane z przyjściem Chrystusa na świat. Treść szkolnego widowiska nawiązywała do historii sprzed ponad 2000 lat z tą jednak różnicą, że bohaterowie w tym Józef, Maryja czy Trzej Królowie zwracali się do siebie po śląsku. Teksty zaczerpnięte z różnych opracowań dostępnych w internecie zostały przerobione na „śląsko godka” i dobrane do możliwości i umiejętności uczniów. Na uwagę zasługiwała również oryginalna oprawa muzyczna, stroje oraz scenografia w przygotowanie której włączyli się nauczyciele. Inscenizacja bardzo się podobała. 

jaselka3