Wystawa prac podsumowująca „Międzyszkolne Warsztaty Terapeutyczno – Integracyjne”

art1

 

 

,, Ruch rozwijający – metoda Weroniki Sherborne” połączony z poczęstunkiem oraz wystawa prac zakończyły zadanie publiczne pod nazwą „Międzyszkolne Warsztaty Terapeutyczno – Integracyjne”art3 Staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków „DLA DOBRA” działającego przy Zespole Szkół nr 6, placówka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2100 złotych na realizację zadania publicznego ukierunkowanego na twórcze rozwijanie postaw młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspomniane warsztaty to były dobrze zainwestowane środki finansowe. Podczas kolejnych spotkań młodzież z naszej szkoły oraz uczniowie Gimnazjum nr 7 miała okazję bliżej się poznać, zintegrować oraz nauczyć interesujących technik artystycznych. Podsumowaniem przedsięwzięcia była wystawa prac wykonana przez uczestników w ramach zajęć warsztatowych. art2