Walne Zebranie Stowarzyszenia „DLA DOBRA”

walne2

        Wybrano nowe władze Stowarzyszenia

 

W piątek 28 czerwca 2013 roku zwołano Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA. Głównym walne1 punktem zebrania było dokonanie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia. W trakcie spotkania dotychczasowa prezes Zarządu, pani Bożena Musioł w związku z sytuacją rodzinną, złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Po przyjęciu rezygnacji z grona kandydatów drogą głosowania jawnego, większością głosów powołano na to stanowisko panią Sabinę Kuźnik. Z funkcji wiceprezesa zrezygnował również z tych samych powodów pan Tadeusz Białous. Na stanowisko wiceprezesa powołano panią Bożenę Musioł. Były kwiaty i podziękowania dla ustępujących ze stanowisk dotychczasowych członków Zarządu. walne4 Nowa prezes Stowarzyszenia, pani Sabina Kuźnik dziękując za zaufanie powiedziała, że będzie kontynuować dotychczasowa działalność Stowarzyszenia i liczy na szeroką współpracę ze środowiskiem szkolnym. Po Walnym Zebraniu skład Zarządu Stowarzyszenia – DLA DOBRA przedstawia się następująco;

Prezes – Sabina Kuźnik

Wiceprezes – Bożena Musioł

Wiceprezes – Ewa Gawlas

Skarbnik - Alina Drazik

Sekretarz – Agnieszka Miłoś

Członek Zarządu – Ewelina Tomala 

walne5walne6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabina Kuźnik nowy prezes Stowarzyszenia