Stowarzyszenie „DLA DOBRA” w obliczu kolejnych wyzwań

 

 

Na początku września wraz z inauguracją nowego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 6 zorganizowano pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie członków Stowarzyszenia   Dla Dobra . W trakcie spotkania omawiano przede wszystkim sprawy bieżące. img 1018 Sporo miejsca poświęcono udział owi Stowarzyszenia w zaplanowanych na niedziele 8 września dożynkach parafialnych w Rybniku-Niedobczycach. To zdaniem uczestników spotkania znakomita okazja do promocji przedsięwzięć inicjowanych przez Stowarzyszenia działające przy Zespole Szkół nr 6. Dyskutowano tak| e o przygotowaniach do zaplanowanej na 13 września II Międzynarodowej Olimpiadzie Integracyjnej, b będącej ważnym wydarzeniem dla całej społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. Olimpiada jest tak| e sporym wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym dla organizatorów przedsięwzięcia. Na zakończenie omawiano projekty unijne realizowane przez rybnicka placówkę.