Dzięki dotacji Miasta Rybnika wspólnie ubraliśmy choinkę

  • Drukuj

w 0

 

Wystawą prac oraz udekorowaniem choinki zakończyły się Bożonarodzeniowe międzyszkolne warsztaty terapeurtyczno-integracyjne zorganizowane w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku-Boguszowicach. w  2 Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Rybnika. Pieniądze w formie dotacji pozyskało Stowarzyszenie „DLA DOBRA”, które prowadzi działania na rzecz promowania twórczości i osiągnięć osób niepełnosprawnych. Za organizację warsztatów były odpowiedzialne Wiesława Deręgowska oraz Stanisława Szulc. W działania z młodzieżą włączyli się także inni nauczyciele prowadzący w szkole zajęcia z arteterapii i przysposobienia do pracy. Warsztaty prowadzili Adriana Kowalczyk, Marek Matuła, Anna Wołowiec, Aleksandra Paluch. Do udziału w projekcie została zaproszona młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, której w trakcie zajęć towarzyszyli szkolni opiekunowie. Uczestnicy brali udział w zajęciach ceramicznych, plastyczno-artystycznych, witrażu, kulinarnych oraz krawieckich. Tematyka zajęć była związana ze świętami Bożego Narodzenia. Efektem pracy były głównie ozdoby choinkowe wykonane w rożnych technikach. Dodatkowym aspektem przeprowadzonych warsztatów była integracja uczniów z terenu rybnickich placówek oświatowych oraz nawiązanie realizacji rówieśniczych pomiędzy uczestnikami zajęć. W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Życia, Gimnazjum nr 7, Szkoły Podstawowej nr 7 Gimnazjum nr 15 oraz uczniowie z Zespołu Szkół nr 6. Zajęcia w szkole odbywały się w sposób cykliczny. w 1 Zwieńczeniem projektu była wystawa prac wykonanych przez uczestników, na której znalazły się m.in. aniołki, gwiazdki, bombki, serduszka, dzwoneczki i wiele innych. Prace zostały zawieszone na szkolnej choince. Ostatniemu spotkaniu towarzyszył poczęstunek, w trakcie którego uczniowie kosztowali własnoręcznie upieczonych i udekorowanych ciasteczek. Dziękujemy serdecznie za udział i liczymy na kolejne równie pasjonujące spotkania w roku przyszłym.