Za nami IV Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna

oli1

 

 

Z udziałem drużyn z Czech, Słowacji oraz Polski na terenie boiska KS Górnik-Boguszowice 24 września odbyła się IV Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna Rybnik 2015. Organizatorem tego sportowego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „Dla Dobra” oraz Zespół Szkół nr 6. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Miasta Rybnika. Rozgrywki piłkarskie poprzedził uroczysty przemarsz i prezentacja ośmiu drużyn czemu towarzyszył występ Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik. W ceremonii otwarcia uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miasta, dyrektorzy zakładów pracy i placówek oświatowych zaprzyjaźnionych ze szkołą. Oficjalnego powitania gości dokonała dyrektor placówki Grażyna Adamczyk. Olimpiadę otworzył zastępca prezydenta miasta Rybnika Wojciech Świekosz.  oli2 Rozgrywki piłkarskie z udziałem ośmiu drużyn przebiegły w duchu sportowej rywalizacji. Po zaciętym współzawodnictwie w duchu fair play pierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Stowarzyszenie 17 z Rybnika, drugie miejsce zajęli uczniowie ze szkoły w Hlucinie w Czechach, a trzecie miejsce przypadło w udziale reprezentantom szkoły z Gliwic. Na miejscach od 4 do 8 znalazły się drużyny ze Słowacji, Wodzisławia, Jastrzębia i Rybnika. Na zwycięzców czekały dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.  oli3 Zgodnie z tradycją rozgrywkom piłkarskim towarzyszył konkurs kibica w którym uczestniczyły Szkoła Podstawowa nr 16, Gimnazjum nr 5 i 7 z Rybnika, Gimnazjum z Jankowic, Szkoła Życia, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Zespół Szkół nr 6. Komisja konkursowa oceniała m.in. zachowanie, przebranie, doping kibiców oraz zabawne hasła czy przyśpiewki zagrzewające do walki sportowców. Najbardziej podobał się doping w wykonaniu uczniów ze Specjalnego ZespołuSzkolno-Przedszkolnego „Szkoła Życia”. Na dalszych miejscach znalazły się odpowiednio uczniowie z Gimnazjum w Jankowicach, Szkoły Podstawowej nr 16 oraz Specjalnego Ośrodka-Szkolno-Wychowawczego. Zwycięzcy otrzymali upominki ufundowane przez Miasto Rybnik. oli4 Rozgrywkom towarzyszył mini kiermasz prezentujący osiągnięcia artystyczne uczniów Zespołu Szkół nr 6. Na zawodników jak i kibiców czekał poczęstunek. Zarząd Stowarzyszenia „Dla Dobra” oraz dyrekcja Zespołu Szkół nr 6 dziękuje Miastu Rybnik za wsparcie przedsięwzięcia. Ponadto organizatorzy składają podziękowania pod adresem Miejskiej Orkiestry Dętej Rybnik, która uświetniła swoją obecnością sportowe współzawodnictwo. Dziękujemy radnym Rady Miasta za wszelką pomoc oraz firmom i przedsiębiorstwom za wszelką pomoc przy organizacji imprezy. Składamy podziękowania na ręce Rybnickiego Sztabu Ratownictwa za współpracę i wsparcie medyczne podczas rogrywania zawodów. Dziękujemy pracownikom szkoły, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia imprezy. Dziękujemy wreszcie kibicom oraz zawodnikom i ich trenerom z udział w tym sportowym święcie. Już teraz cieszymy się na kolejne spotkanie w roku przyszłym.