Warsztaty współfinansowane przez Miasto Rybnik

wie 1

 

W Zespole Szkół nr 6 w ramach działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zainaugurowano projekt pt. "Aktywnie spędzamy czas - warsztaty terapeutyczno- integracyjne". Wspomniane zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „DLA DOBRA” jest współfinansowane ze środków Miasta Rybnika. Warsztaty adresowane są do uczniów szkół specjalnych ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi z Rybnika i okolic. wie 2 Zajęcia są kontynuacją warsztatów terapeutyczno-integracyjnych prowadzonych przez placówkę w poprzednich latach. Ta forma zajęć cieszyła się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak również nauczycieli i opiekunów. Stosowane podczas zajęć metody i formy pracy łączą działania dydaktyczne i rewalidacyjne co jest szczególnie ważne ze względu na specyficzne właściwości psychofizyczne uczniów z upośledzeniem umysłowym. Na całość zadania składać się będą dwa cykle warsztatów integracyjno – terapeutycznych, wyjazd integracyjny i lekcja muzealna. Celem rozpoczętego w marcu pierwszego cyklu warsztatów jest ukazanie uczestnikom jak w twórczy sposób można przygotować się do świąt Wielkanocnych. wie 4 W czasie zajęć, podczas wspólnej pracy uczestnicy przygotują ozdoby wielkanocne wykonane różnymi technikami. Podsumowaniem tej części projektu będzie wyjazd integracyjny do Chlebowej Chaty w Górkach Wielkich gdzie uczestnicy będą mieli okazję do spotkania z tradycją. Uczestnicy poznają niezbędne do życia wyposażenie dawnego domu, drogę "od ziarenka do bochenka", proces wyrobu masła i sera oraz ciekawostki z życia pszczół. Z kolei zajęcia zaplanowane w ramach drugiego cyklu kształtować będą umiejętności i twórczą postawę, szczególnie cenne przy rozwiązywaniu problemów oraz potrzebie podejmowania trafnych decyzji. Zajęcia dadzą możliwość obmyślania oryginalnych pomysłów dotyczących najrozmaitszych dziedzin życia. Uczniowie będą brali udział w warsztatach pracowni ceramicznej oraz krawieckiej. Wprowadzeni zostaną z tajniki obróbki drewna a także barwienia papieru i wykorzystania go w introligatorstwie. Po zakończeniu każdych zajęć z drugiego cyklu uczestnicy wezmą udział w treningach relaksacyjnych. Podsumowaniem drugiego cyklu warsztatów będzie lekcja muzealna poświęcona historii rzemiosła na Śląsku. Zajęcia w głównej mierze przyczynią się do integracji społecznej poprzez formę spontanicznego uczestnictwa we wspólnej zabawie.