Walne Zebranie Stowarzyszenia

walne16a

 

We wtorek 22 marca 2016 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA. W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności organizacji. walne16 b Sporo uwagi poświęcono również działalności Stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania dotacji z Miasta Rybnika oraz realizacji europejskich projektów edukacyjnych. Wiele uwagi poświęcono ostatnim przedsięwzięciom organizowanym przez Stowarzyszenia tj. kampanii na rzecz jednego procenta oraz uczestnictwu w Kiermaszu Wielkanocnym. Członkowie pdojęli uchwałę dotyczącą finansowania zajęć na basenie dla młodzieży do końca roku szkolnego 2015/2016. Podczas głosowania za udzieleniem absolutorium członkowie Stowarzyszenia jednomyślnie zatwierdzili realizację zamierzeń w okresie sprawozdawczym. Stowarzyszenie działa w następującym składzie:

walne16c

 

Prezes – Sabina Kuźnik
Wiceprezes – Ewelina Tomala
Wiceprezes – Barbara Bauerek-Matloch
Skarbnik - Alina Drazik
Sekretarz – Agnieszka Miłoś
Członek Zarządu – Kamila Karwot