Miejskie granty

gr 1

Stowarzyszenie otrzymało granty z Miasta Rybnika

 

Stowarzyszenie stara się skutecznie pozyskiwać środki na swoją działalność statutową. W bieżącym roku Stowarzyszenie „DLA DOBRA” zrealizuje dwa znaczące projekty.

gr 2Pierwszy z nich to "Międzynarodowa Integracja Sportowa Rybnik 2017" czyli projekt składający się z organizacji I Sportowego Spotkania Integracyjnego, III Międzynarodowych Zawodów Pływackich i VI Międzynarodowej Olimpiady Integracyjnej Rybnik 2017 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół rybnickich oraz z zaprzyjaźnionych szkół z Czech i Słowacji, przewiduje się również udział Zespołu Szkół Specjalnych z Gliwic, Zespołu Szkół Specjalnych z Żor, Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu, Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Jastrzębiu oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku, a także kibiców z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjum.

Drugi projekt nosi tytuł „Porozmawiaj ze mną! Pomóż mi odmawiać! Komunikacja jako forma profilaktyki.” To przedsięwzięcie ukierunkowane jest na działania, które mają przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym, a w szczególności wyposażyć młodzież w umiejętności pozwalające na przeciwstawienie się wpływom innych namawiających do spożywania alkoholu.

W ramach projektu przewiduje się organizację cyklu warsztatów dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Warsztaty komunikacyjne związane z problematyką sięgania młodzieży po alkohol oraz wchodzenia w sytuacje i relacje niebezpieczne dla rozwoju młodego człowieka oraz praktyczne umiejętności komunikacyjne odbędą się w Zespole Szkół nr 6. Więcej o naszych projektach przeczytacie w zakładce „Nasze projekty”. Zapraszamy do lektury.