Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „DLA DOBRA” zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2016, które odbędzie się w czwartek 23 marca br. o godzinie 16.00w Auli Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku-Boguszowicach. Plan zebranie przewiduje

-sprawozdanie za rok 2016

-plany na rok 2017

-wolne głosy i wnioski