Kolejne projekty Stowarzyszenia

smok

Przedsięwzięcia realizowane dzięki wsparciu Miasta Rybnika

Stowarzyszenie „DELA DOBRA” rozpoczyna w marcu kolejne projekty współfinansowane przez Miasto Rybnik.

Ze smokiem do Krakowa, a z rybką u nas!

Realizację zadania zainaugurowano w marcu, zaś zakończenie przewidziano na dzień 30 września 2017 roku. Całkowity koszt zadania to 10 975,00 zł w tym dotacja 6 575,00 zł. Przedsięwzięcia zakłada wykonanie makiety smoka na Paradę Smoków w Krakowie w czerwcu. Szkielet smoka zostanie wykonany z kątowników, owinięty kolorowym materiałem, oraz elementami papieroplastycznymi. Smok będzie efektem pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczących się w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku- Boguszowicach, podczas ich zajęć technicznych, plastycznych i krawieckich. W ramach projektu do Krakowa wyjadą uczniowie szkoły wraz z nauczycielami, gdzie planowany jest nocleg, bowiem pokaz nad Wisłą odbywa się wieczorem. Udział rybnickich uczniów w Paradzie Smoków w Krakowie będzie świetną okazją do promowania miasta Rybnika na Wielkiej Ogólnopolskiej Paradzie Smoków, w której bierze udział ponad tysiąc dzieci z całego kraju, animując zaprojektowanie i własnoręcznie wykonane smoki.

Młodzież uczestnicząca w Paradzie będzie ubrana w koszulki z logo Miasta Rybnika, promując nasze Miasto. Po pokazie w Krakowie konstrukcja smoka zostanie przekształcona w „Rybka” podczas Festiwalu z Ikrą na Paradzie Ryb we wrześniu w Rybniku, w której to zaprezentować się mogą uczniowie naszej szkoły w środowisku lokalnym.

Co z moim dzieckiem? - Cykl konferencji skierowany do rodziców, opiekunów i wychowawców, który potrwa do pierwszego grudnia 2017 roku. Koszt dotacji 7500zł zaś całkowite wydatki dotyczące zadania to 11540zł. Jest to już druga edycja konferencji edukacyjnych. Osoby niepełnosprawne, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, narażone są na wiele niebezpieczeństw, które mogą wpłynąć na ich funkcjonowanie, a nawet życie w znaczący sposób. Jest wiele sfer wymagających szczególnej uwagi, zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli, wychowawców, opiekunów. Proponowany cykl konferencji ma na celu wyposażenie w fachową wiedzę dotyczącą problemów dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej oraz formach wsparcia i pomocy dla nich dostępnych. Cykl konferencji przygotowany został z myślą o 50 uczestnikach, w tym: rodzicach osobach pracujących (nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, asystenci rodziny) z niepełnosprawną młodzieżą.

-„Ratunku! Pomóż mi!” - Wczesne rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u dzieci. Konferencja adresowana do nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży.

-Alkoholowy zespół płodowy (FAS, ang. Fetal Alcohol Syndrome) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

-Internet jest nieocenionym narzędziem komunikacji, edukacji i rozrywki. Umożliwia wszechstronną komunikację i ułatwia kontakty, niwelując ograniczenia przestrzenne i zapewniając porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Stwarza także wiele zagrożeń.

 

 

MAŁY GRANT

 

"Przygoda górska bez nałogów". Data rozpoczęcia 2017-08-07 Data zakończenia 2017-10-31 koszt całkowity: 11 430,00zł koszt dotacji: 10 000,00zł

 

Trwałym rezultatem realizacji wyjazdu dla uczniów i absolwentów ze specjalnymi potrzebami będzie uzyskanie wiedzy na temat przeciwdziałania zagrożeniom związanym z narkotykami i dopalaczami, przezwyciężenie niepewności i obaw przed innym środowiskiem, innymi ludźmi i inną sytuacją oraz stosowanie zdrowego, sportowego stylu życia. Nasi podopieczni doświadczą samodzielności, a to podniesie świadomość ich własnej

 

wartości, że dają radę bez swoich rodziców/opiekunów prawnych oraz staną się bardziej odważni w byciu asertywnym wobec nałogów, czy też nieakceptowanego społecznie zachowania.

 

Wyjazd odkryje dla nich nowe horyzonty i pozwoli doświadczyć i posmakować innego spędzania wolnego czasu, często niebędącego w zasięgu ich możliwości. Nowe środowisko pozwoli sprawdzić się naszej młodzieży w konfrontacji teorii z praktyką. Jednocześnie rezultatem będzie możliwość poznania atrakcyjnych turystycznie miejsc naszego kraju,

 

nie tyle ze zdjęć czy filmów, ale na żywo. To rozbudzi ich ciekawość świata, nowych miejsc, a to z kolei będzie miało swój odzew w większym zaangażowaniu w naukę i sferę poznawczą. Dla wielu będzie to możliwość jedynego do tej pory wyjazdu i spędzania wolnego czasu poza domem. Rezultatem będzie też sam wyjazd, zdjęcia i niezapomniane wspomnienia.