Co z moim dzieckiem? Rusza cykl konferencji.

ko 1

Konferencje współfinansowane przez Miasto Rybnik

Co z moim dzieckiem? – Cykl konferencji skierowany do rodziców, opiekunów i wychowawców oraz mieszkańców Rybnika i okolic.

Jest to już druga edycja konferencji edukacyjnych. Osoby niepełnosprawne, w szczególności
z niepełnosprawnością intelektualną, narażone są na wiele niebezpieczeństw, które mogą wpłynąć na ich funkcjonowanie, a nawet życie w znaczący sposób. Jest wiele sfer wymagających szczególnej uwagi, zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli, wychowawców, opiekunów. Proponowany cykl konferencji ma na celu wyposażenie w fachową wiedzę dotyczącą problemów dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej oraz formach wsparcia i pomocy dla nich dostępnych.

Czy istnieje bezpieczna ilość spożywanego alkoholu przez kobiety w ciąży czyli rozważania o FAS-ie” - Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Alkoholowy Zespół Płodowy jest najcięższą formą wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych.

Konferencja odbędzie się 23 maja br. o godz. 13.00. (wstęp 0 zł + poczęstunek + materiały pokonferencyjne dla uczestnika konferencji)
Wykłady poprowadzą osoby (psychiatra, psycholog i pedagog) które na co dzień diagnozują FAS:
Dr n. med. Małgorzata Klecka - psychoterapeutka rodzinna. Specjalista diagnostyki FAS/FASD. Prekursorka badań nad FAS-em w Polsce, współredaktorka polskiej wersjiKwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Powołała do życia Fundację FASTRYGA. Kieruje Ośrodkiem FASTRYGA w Lędzinach. Odznaczona medalem Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia oraz medalem Szwajcarskiego Programu Matka-Dziecko.
 

Dr Anna Piekacz

Od 2002 roku pracuje na uczelniach wyższych (2002-2014 Politechnika Śląska, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, 2003-2009 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, oddział w Chorzowie, od 2014 adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego). Nieprzerwanie od 2003 roku związana z placówką opiekuńczo – wychowawczą i ośrodkiem adopcyjnym. Prowadzi Centrum Diagnozy i Terapii Ventura w Chorzowie.

Mgr Bożena Zofia Religa

Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji: pedagogika opiekuńczo –wychowawcza. Ukończyła cykl treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych prowadzonych w Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie. Posiada 21 letnie doświadczenie pracy w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej „Szansa dla dziecka” w Bytomiu, równocześnie od 18 lat jest pracownikiem niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu.