Nowy cykl konferencji

fas 1

Konferencja współfinansowana ze środków Miasta Rybnika

Staraniem Stowarzyszenia „DLA DOBRA” w Zespole Szkół nr 6 zainaugurowano cykl konferencji adresowany do rodziców, opiekunów, wychowawców oraz mieszkańców Rybnika i okolic zatytułowany „Co z moim dzieckiem?”.  fas 2 Pierwsza z trzech konferencji odbyła się 23 maja i była poświęcona Alkoholowemu Zespołowi Płodowemu /FAS/. Wykłady poprowadziły specjalistki z dziedziny psychiatrii, psychologii i pedagogiki, które na co dzień diagnozują FAS.
Dr n. med. Małgorzata Klecka - psychoterapeutka rodzinna, specjalistka diagnostyki FAS/FASD, która powołała do życia Fundację FASTRYGA i kieruje Ośrodkiem FASTRYGA w Lędzinach zaprezentowała problematykę w ujęciu medycznym. Z kolei Dr Anna Piekacz związana z placówką opiekuńczo – wychowawczą i ośrodkiem adopcyjnym, prowadząca Centrum Diagnozy i Terapii Ventura w Chorzowie przedstawiła uczestnikom omawiany temat w ujęciu psychologicznym. Na zakończenie spotkania „Zaburzenia wtórne u osób z FAS w powiązaniu z problemami metabolicznymi” zreferowała Bożena Religa - absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji: pedagogika opiekuńczo –wychowawcza. fas 3 Podczas konferencji młodzież z Zespołu Szkół nr 6 zaprezentowała gościom krótki program artystyczny. Na specjalnych stoiskach można się było zapatrzeć w wydawnictwa pedagogiczne oraz literaturę naukową. Była również okazja, aby zapoznać uczestników z wytworami prac uczniów ZS nr 6, powstający podczas zajęć szkolnych mających także aspekt terapeutyczny. Każdy uczestnik poza poczęstunkiem otrzymał materiały konferencyjne. Organizację spotkania naukowego wsparło Miasto Rybnik. Kolejne konferencje poświęcone wczesnemu rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych u dzieci oraz Interwentowi będącemu nieocenionym narzędziem komunikacji, edukacji i rozrywki zaplanowano już w nowym roku szkolnym.

fas 4

 

 

 

 

 

 

 

 

fas 5

 

 

 

 

 

 

 

fas 6