Konferencja edukacyjna już za nami

pm

"Ratunku, pomóż mi!"-to tytuł konferencji współfinansowanej

ze środków Miasta Rybnika

 

W środę 4 października Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku „DLA DOBRA zorganizowało konferencję edukacyjną zatytułowaną „Ratunku, pomóż mi!” dotyczącą wczesnego rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Konferencja zorganizowana w Zespole Szkół nr 6 adresowana była do nauczycieli, rodziców i opiekunów. Głównym celem spotkania było zwiększenie świadomości publicznej w kwestii chorób psychicznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób nimi dotkniętych. Organizatorom chodziło o to by osoby pracujące z młodzieżą, potrafiły dostrzec niepokojące objawy mogące świadczyć o tym, że dziecko czy młody człowiek może znajdować się w sytuacji wymagającej pomocy specjalisty. Działania informacyjno - edukacyjne mają w ocenie specjalistów kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu dyskryminacji i stygmatyzacji osób z problemami zdrowia psychicznego. Chodzi przede wszystkim o budowanie postaw zrozumienia oraz zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej kwestii chorób psychicznych, co w efekcie może prowadzić do zmniejszenia marginalizacji i wykluczenia społecznego osób chorych. Według ostatnich badań na świecie ponad 450 milionów ludzi cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. W tej grupie jest coraz więcej dzieci i młodzieży u której najczęściej występują objawy depresji, zaburzenia odżywiania, zaburzenia emocji czy eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi. Podczas konferencji prelekcje wygłosili lek. med. Małgorzata Kostka, która omówiła zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży, objawy i leczenie. Lek.med. Bożena Szymik – Iwanecka, zaprezentowała Psychogenne zaburzenia odżywiania: anoreksja i bulimia. Lek. med. Zaś Grzegorz Antosz scharakteryzował symptomy zażywania narkotyków przez młodzież w oparciu o współczesne rodzaje substancji. Konferencja zorganizowana dzięki finansowemu wsparciu Miasta Rybnika wpisała się w cykl spotkań edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie „DLA DOBRA”.