Warsztaty projektowe

w01

Warsztaty współfinansowane przez Miasto Rybnik

 

Porozmawiaj ze mną! Pomóż mi odmawiać! Komunikacja jako forma profilaktyki.” Ten projekt ukierunkowany na działania, które mają przeciwdziałać uzależnieniom i patologiom społecznym, a w szczególności wyposażyć młodzież w umiejętności pozwalające na przeciwstawienie się wpływom innych namawiających do spożywania alkoholu. W ramach projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach w trakcie których pogłębiała swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie samoakceptacji, asertywności i umiejętności społecznych. W Zespole Szkół nr 6 9 listopada odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone przez Pana Marka Matułę, których celem było ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i wyrażanie swoich emocji przez sztukę. Warsztatom towarzyszyła pogadanka o tym, jak trudna może być rozmowa z drugim człowiekiem i w jaki sposób można się najlepiej porozumiewać.