Astronomy for Blind and Disabled

astron logo

       Astronomia dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych

          NABÓR DO PROJEKTU TRWA DO 28 LUTEGO 2018 ROKU

 

 

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie "Astronomy for Blind and Disabled - Astronomia dla Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych" realizowanym przez Stowarzyszenie "Dla Dobra" w ramach programu Erasmus +. Nabór uczestników do projektu trwa do 28 lutego 2018. Głównym celem przedsięwzięcia realizowanego ze środków europejskich jest przybliżenie osobom niewidomym i niepełnosprawnym dziedziny nauki jaką jest astronomia, stworzenie portalu internetowego o ciałach niebieskich, a także udział w obserwacjach astronomicznych. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które we wrześniu 2018r. będą uczniami Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku. W ramach projektu odbędą się 4 wyjazdy uczniów do szkół partnerskich we Francji (La Reunion), do Hiszpanii, na Łotwę i na Cypr. Osoby chętne proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz dostarczenie wymaganej dokumentacji do Koordynatora Projektu.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone w dniu 02.03.18r.

 

Regulamin