Pomagaj, bo warto

pomagam1

Poznaliśmy laureatów konkursu plastycznego

W pierwszej połowie marca w Zespole Szkół nr 6 w Rybniku przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”, którego celem było promowanie idei pomocy i pomagania, a tym samym zaktywizowanie osób dorosłych do udziału w kampanii 1% na rzecz Stowarzyszenia „DLA DOBRA”. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt prac, które oceniała komisja w składzie; Sabina Kuźnik, Agnieszka Miłoś, Kamila Karwot, Bożena Grabiec i Wiesława Deręgowska. Przy ocenie brano pod uwagę zgodność z tematem, pomysł, ekspresję twórczą, wrażenie artystyczne. Jury postanowiło wyróżnić prace Krystiana Michalskiego i Dawida Skowronka. 2 równorzędne III nagrody otrzymały Wiktoria Ryborz i Jessica Siedlecka. II Miejsce otrzymał Adam Nastula, a pierwsze Kamila Anioł. Członkowie komisji podkreślali pomysłowość zgłoszonych prac. Gratulujemy!!!

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem nauczycieli: Jadzi Brzezinka, Marka Matuły i Adrianny Kowalczyk za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.