Dobry strat akcja informacyjna

dobry start may

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. 11 czerwca ruszyła akcja informacyjna programu "Dobry start" - czyli wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla ucznia do 20 roku życia. W przypadku niepełnosprawnych dzieci lub niepełnosprawnych osób uczących się świadczenie będzie wypłacane do 24. roku życia. Wnioski o wypłatę będzie można składać już od 1 lipca. Wypłaty będą się odbywać na wniosek, a nie z automatu. Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można składać za pośrednictwem internetu od 1 lipca, a w formie papierowej - od 1 sierpnia. Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada. Program „Dobry start” ma objąć uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Przyznawanie i wypłata świadczenia będą realizowane przez gminy, a w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna lub rodziny zastępczej.

 

Plakat programu

 

Ulotka Programu

 

List do dyrketorów