Zadania projektowe Stowarzyszenia

pro1

"DLA DOBRA" w działaniu

 

W 2016 roku wzorem lat ubiegłych Stowarzyszenie „DLA DOBRA” jako organizacja pożytku publicznego realizuje zadania finansowane z własnych środków finansowych pozyskanych m.in. z 1% odpisu podatkowego, z jednoczesnym wykorzystaniem dotacji z Miasta Rybnika.

1. Aktywnie spędzamy czas-warsztaty terapeutyczno-integracyne to projekt realizowany do 30 grudnia 2016 roku. Warsztaty adresowane są do uczniów szkół specjalnych ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjalnych z oddziałami integracyjnymi z terenu miasta. Na całość zadania składa się z dwóch cykli warsztatów integracyjno – terapeutycznych, wyjazdu integracyjnego i lekcji muzealna. Kwota dotacji wynosi 6180 zł.

2.“Badam, poszukuję, odkrywam” – konkurs doświadczeń fizyczno-chemicznych. Projekt realizowany jest od 21 marca i potrwa do 10 czerwca 2016 roku. Konkurs jest adresowany dla uczniów gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim szkół z Rybnika oraz innych placówek oświatowych z kształceniem specjalnym. Rywalizacja konkursowa przebiegać będzie w grupach, które przeprowadzą doświadczenia pokazowe, które zaprezentują i wyjaśnią podczas sesji doświadczalnej. Kwota dotacji wynosi 2620zł.

 

3. II Międzynarodowe Zawody Pływackie i V Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna Rybnik 2016 to projekt adresowany dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół z Rybnika oraz z zaprzyjaźnionych placówek w Czechach i Słowacji. Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja środowisk podczas zawodów sportowych.

 

Kwota dotacji wynosi: 7690 zł

 

4. Przygoda górska bez prochów - projekt zakłada organizację wyjazdu krajoznawczo-integracyjnego przeznaczonego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i absolwentów Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku. Zadanie jest kontynuacją podobnego projektu realizowanego przez Stowarzyszenia DLA DOBRA w roku 2015. Wyjazd do Zakopanego będzie połączony z zajęciami profilaktycznymi dotyczącymi przeciwdziałania zażywania narkotyków i dopalaczy.

 

Kwota dotacji wynosi : 9690 zł

 

  

Stowarzyszenie wsparło organizację dwóch szkolnych przedsięwzięć:

Bal Przebierańców pt. „Dzień szalonego makijażu oraz fryzur”

Wiosenny konkurs piosenki” dla uczniów Zespołu Szkół nr 6