Stowarzyszenie w Lipsku

lip1

 

Członkowie Stowarzyszenia „DLA DOBRA” przebywali w drugiej połowie stycznia z czterodniową wizytą w Lipsku w Niemczech. Zagraniczny wyjazd był związany realizacją przez Stowarzyszenie projektu europejskiego, w ramach programu Erasmus+. Idea projektu zasadza się do stworzenia strony internetowej zawierającej europejskie zasady i plan działania z młodzieżą o „Specyficznych trudnościach w uczeniu się”. Witryna internetowa opracowana w języku angielskim ma stanowić narzędzie pracy np. z uczniem z ADHD czy dzieckiem autystycznym. Poza rybnickim Stowarzyszeniem we wspomnianym projekcie uczestniczą partnerzy z Wielkiej Brytanii, Rumunii, Niemiec, Słowenii, Estonii, Włoch oraz Grecji. Rezultaty projektu będą skierowane przede wszystkim do nauczycieli i trenerów pracujących na różnych poziomach edukacji. lip2 Ostatnie spotkanie w ramach projektu zaplanowano w maju w Słowenii gdzie odbędzie się konferencja podsumowująca całe przedsięwzięcie. zatytułowane „EU Specific Learning Disabilities (Sp.L.D.) Policy and Roadmap and Sp.L.D. Teacher & Adult Learner Training”. O dotychczasowych rezultatach uczestnicy wyjazdu poinformowali nauczycieli z Zespołu Szkół nr 6.

 

lip3