Granty z Miasta Rybnika 2017

 um

Przedsięwzięcia współfinansowane przez Miasto Rybnik w 2017 roku

Co z moim dzieckiem? – Cykl konferencji skierowany do rodziców, opiekunów i wychowawców oraz mieszkańców Rybnika i okolic.

Jest to już druga edycja konferencji edukacyjnych. Osoby niepełnosprawne, w szczególności
z niepełnosprawnością intelektualną, narażone są na wiele niebezpieczeństw, które mogą wpłynąć na ich funkcjonowanie, a nawet życie w znaczący sposób. Jest wiele sfer wymagających szczególnej uwagi, zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli, wychowawców, opiekunów. Proponowany cykl konferencji ma na celu wyposażenie w fachową wiedzę dotyczącą problemów dzieci i młodzieży pełnosprawnej i niepełnosprawnej oraz formach wsparcia i pomocy dla nich dostępnych.

1.Konferencja odbędzie się 23 maja

Czy istnieje bezpieczna ilość spożywanego alkoholu przez kobiety w ciąży czyli rozważania o FAS-ie”

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Alkoholowy Zespół Płodowy jest najcięższą formą wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych. Wykłady poprowadzą osoby (psychiatra, psycholog i pedagog) które na co dzień diagnozują FAS:


Dr n. med. Małgorzata Klecka - psychoterapeutka rodzinna. Specjalista diagnostyki FAS/FASD. Prekursorka badań nad FAS-em w Polsce, współredaktorka polskiej wersjiKwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Powołała do życia Fundację FASTRYGA. Kieruje Ośrodkiem FASTRYGA w Lędzinach. Odznaczona medalem Ministra Zdrowia za zasługi w ochronie zdrowia oraz medalem Szwajcarskiego Programu Matka-Dziecko.
 

Dr Anna Piekacz -od 2002 roku pracuje na uczelniach wyższych (2002-2014 Politechnika Śląska, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, 2003-2009 Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, oddział w Chorzowie, od 2014 adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego). Nieprzerwanie od 2003 roku związana z placówką opiekuńczo – wychowawczą i ośrodkiem adopcyjnym. Prowadzi Centrum Diagnozy i Terapii Ventura w Chorzowie.

Mgr Bożena Zofia Religa Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji: pedagogika opiekuńczo –wychowawcza. Ukończyła cykl treningów psychologicznych i warsztatów metodycznych prowadzonych w Studium Psychoprofilaktyki w Warszawie. Posiada 21 letnie doświadczenie pracy w Placówce Opiekuńczo –Wychowawczej „Szansa dla dziecka” w Bytomiu, równocześnie od 18 lat jest pracownikiem niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy Zastępczej „Szansa” w Bytomiu.

Tytuły kolejnych spotkań zaplanowanych w drugiej połowie roku

2 konferencja

Ratunku! Pomóż mi!” - Wczesne rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u dzieci. Statystyki pokazują, iż ponad 450 milionów światowej ludności cierpi z powodu zaburzeń psychicznych. O wiele więcej ma jednak problemy psychiczne. Ponad 27% dorosłych Europejczyków doświadcza przynajmniej jednego z przejawów złego stanu zdrowia psychicznego w ciągu roku. 

3 konferencja

Internet jest nieocenionym narzędziem komunikacji, edukacji i rozrywki. Umożliwia wszechstronną komunikację i ułatwia kontakty, niwelując ograniczenia przestrzenne i zapewniając porozumiewanie się w czasie rzeczywistym. Ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań, daje możliwość dyskusji o hobby z osobami je dzielącymi. Niestety Internet to nie tylko same korzyści. Z korzystaniem z Internetu wiążą się także rozmaite zagrożenia.

"Międzynarodowa Integracja Sportowa Rybnik 2017"

I Sportowe Spotkanie Integracyjne dnia 01.06.2017r.

III Międzynarodowe Zawody Pływackie (grudzień 2017r)

VI Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna Rybnik 2017 (21.09.17) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szkół rybnickich oraz z zaprzyjaźnionych szkół z Czech i Słowacji, przewiduje się również udział Zespołu Szkół Specjalnych z Gliwic, Zespołu Szkół Specjalnych z Żor, Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Wodzisławiu, Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Jastrzębiu oraz Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku, a także kibiców z okolicznych szkół podstawowych i gimnazjum.

"Ze smokiem do Krakowa, a z rybką u nas!"Projekt przewiduje wykonanie makiety smoka na Paradę Smoków w Krakowie: 3-4 czerwca, promowanie miasta Rybnika na ogólnopolskiej Wielkiej Paradzie Smoków, w której bierze udział ponad tysiąc dzieci z całego kraju, animujące zaprojektowanie i własnoręcznie wykonane czterometrowe i większe smoki. Po pokazie w Krakowie konstrukcja smoka zostanie przekształcona w „Rybka” podczas Festiwalu z Ikrą na Paradzie Ryb we wrześniu w Rybniku, w której to zaprezentować się mogą uczniowie naszej szkoły w środowisku lokalnym.