O stowarzyszeniu

„Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – DLA DOBRA” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych mających na celu dobro młodego człowieka.   Naczelną misją Stowarzyszenia jest wspieranie uczniów i absolwentów o szczególnych potrzebach edukacyjnych w podejmowaniu samodzielnego funkcjonowania w swoim środowisku.

Stowarzyszenie "Dla dobra” powstało  w kwietniu  2010 roku z inicjatywy dyrektor placówki Grażyny Adamczyk,  byłych i obecnych  nauczycieli oraz rodziców uczniów.

Członkiem stowarzyszenia  może zostać każdy przyjaciel szkoły. Stowarzyszenie liczy ok. 30 członków. Raz na dwa miesiące członkowie się spotykają  omawiają plany, zgłaszają propozycje imprez dla młodzieży. Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Nasz KRS 0000348467

 

Oto numer rachunku bankowego naszego Stowarzyszenia:

37 1140 2017 0000 4202 1154 6282