Cele stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia:  

  1. Wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej Zespołu Szkół numer 6 w Rybniku  
  2. Propagowanie zdrowego stylu życia  
  3. Wspieranie w funkcjonowaniu osób z dysfunkcjami oraz pomoc ich rodzinom  
  4. Wspieranie aktywności zawodowej absolwentów placówki  
  5. Prowadzenie rejestru absolwentów.