Skład stowarzyszenia

Sabina Kuźnik
Prezes
 

Barbara Bauerek- Matloch

Wiceprezes Zarządu
 

Ewelina Tomala

Wiceprezes Zarządu
Alina Drazik Skarbnik
Agnieszka Miłoś Sekretarz
Kamila Karwot
Członek Zarządu