Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rachunek zysków i strat 2017 Janusz Rzymanek 160
Bilans 2017 Janusz Rzymanek 146
Rachunek zysków i strat 2016 Janusz Rzymanek 280
Bilans 31.12.2016. Janusz Rzymanek 294
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Janusz Rzymanek 545
Bilans na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 573
Rachunek zysków i strat na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 523
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok Janusz Rzymanek 818
Bilans na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 800
Rachunek zysków i strat na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 798