Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rachunek zysków i strat 2017 Janusz Rzymanek 63
Bilans 2017 Janusz Rzymanek 58
Rachunek zysków i strat 2016 Janusz Rzymanek 187
Bilans 31.12.2016. Janusz Rzymanek 208
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Janusz Rzymanek 464
Bilans na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 492
Rachunek zysków i strat na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 447
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok Janusz Rzymanek 736
Bilans na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 711
Rachunek zysków i strat na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 716