Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rachunek zysków i strat 2017 Janusz Rzymanek 27
Bilans 2017 Janusz Rzymanek 25
Rachunek zysków i strat 2016 Janusz Rzymanek 155
Bilans 31.12.2016. Janusz Rzymanek 175
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Janusz Rzymanek 434
Bilans na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 450
Rachunek zysków i strat na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 413
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok Janusz Rzymanek 708
Bilans na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 675
Rachunek zysków i strat na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 685