Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rachunek zysków i strat 2017 Janusz Rzymanek 125
Bilans 2017 Janusz Rzymanek 119
Rachunek zysków i strat 2016 Janusz Rzymanek 252
Bilans 31.12.2016. Janusz Rzymanek 270
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Janusz Rzymanek 520
Bilans na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 553
Rachunek zysków i strat na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 499
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok Janusz Rzymanek 787
Bilans na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 772
Rachunek zysków i strat na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 770