Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Rachunek zysków i strat 2016 Janusz Rzymanek 79
Bilans 31.12.2016. Janusz Rzymanek 92
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 Janusz Rzymanek 377
Bilans na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 378
Rachunek zysków i strat na 31.12.2015. Janusz Rzymanek 358
Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok Janusz Rzymanek 648
Bilans na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 595
Rachunek zysków i strat na 31.12.2014. Janusz Rzymanek 634
KONTO STOWARZYSZENIA Janusz Rzymanek 686
Sprawozdanie mertoryczne za rok 2013 Janusz Rzymanek 714