Sprawozdanie mertoryczne za rok 2013

Działalność Stowarzyszenia w roku 2013 to głównie wspieranie podopiecznych w rozwoju w każdej dziedzinie. W tym celu Stowarzyszenie nieustannie stara się pozyskiwać środki finansowe z Miasta Rybnika na realizację zadań wspierających naszych uczniów w rozwoju intelektualnym, osobistym, fizycznym i emocjonalnym oraz zwiększaniu szans na znalezienie pracy po skończeniu edukacji. W roku 2013 dofinansowanie z Miasta Rybnika uzyskały wnioski:

1).Ćwiczenia w wodzie sposobem na zdrowie- luty-grudzień 2013. Całoroczna nauka pływania, doskonalenie technik pływackich i rehabilitacja w wodzie na krytej pływalni- uczniowie niepełnosprawni w ramach zajęć wychowania fizycznego z nauczycielami uczestniczyli w zajęciach poprawiających ich zdrowie i koordynację. Zwieńczeniem zajęć były Szkolne Zawody Pływackie dla pływających samodzielnie oraz dla korzystających z pomocy.

2).Integracyjny wyjazd na finał XVIII regionalnego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”- kwiecień 2013. Wyjazd na konkurs organizowany dla uczniów szkół zawodowych specjalnych, umożliwiający im podnoszenie kwalifikacji i dzielenie się swoimi umiejętnościami, uczący dobrej rywalizacji, oraz przygotowania do wykonywana zawodu w przyszłości. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, wyrównywanie szans i budowanie poczucia własnej wartości, zaspokajanie potrzeb integracji, umożliwił zdobywanie doświadczeń na poziomie zawodowym.

3).Międzyszkolne warsztaty terapeutyczno-integracyjne – maj 2013- warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych, ukazujące uczniom różne formy spędzania czasu wolnego. Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych: ,, Zabawa z gliną” , „Filcowanie na mokro”,, Zdobienie techniką decoupage, ,, Zabawa z gliną cz. II – szkliwienie”,, Quilling jako metoda zdobienia kartek okolicznościowych”, ,,Wykonanie świec” , ,, Ruch rozwijający – metoda Weroniki Sherborne”. Odbyło się kilka spotkań, podczas których uczniowie wykonywali ozdoby, na ostatnim spotkaniu zorganizowano wystawę prac uczestników warsztatów.

4). II Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna „Rybnik 2013”- wrzesień 2013. Impreza sportowo - integracyjna dla młodzieży niepełnosprawnej z Rybnika, Jastrzębia, Wodzisławia, Hlucina (Czechy),Słowacji (Nove Kusycke Mesto) oraz dzieci i młodzieży z rybnickich szkół podstawowych i gimnazjum. W części sportowej drużyny piłkarskie walczyły o puchary przy intensywnym i wesołym dopingu kibiców, wśród których przeprowadzono Konkurs Kibica. Mecz rozgrywany był na boisku Klubu Sportowego „Górnik” Boguszowice, który był współorganizatorem imprezy.

5). Bożonarodzeniowe międzyszkolne warsztaty terapeutyczno – integracyjne – listopad 2013- warsztaty skierowane do uczniów szkół specjalnych z Rybnika, integrujące uczniów wokół tematyki świąt Bożego Narodzenia. Uczestnicy poznawali różnorodne techniki plastyczne, dzięki którym samodzielnie wykonali oryginalne ozdoby świąteczne, którymi wspólnie udekorowali szkolna choinkę. Po zajęciach ozdoby zostały przekazane uczestnikom jako pamiątki z warsztatów.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – Dla Dobra w sierpniu 2013 roku otrzymało akceptację Agencji Narodowej w Warszawie na realizację projektu partnerskiego pt. „Skill assessment – Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Głównym celem projektu jest stworzenie karty kompetencji i predyspozycji zawodowych przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych rozpoczynających edukacje zawodową, wchodzących na rynek pracy, poszukujących pracy lub dla osób pragnących zmienić kwalifikacje zawodowe.

Stowarzyszenie było organizatorem oraz współorganizatorem wielu szkolnych imprez dla młodzieży, min: szkolny bal karnawałowy, Tydzień Europejski, Tydzień ekologiczny, wsparło zakup nagród dla uczniów kończących szkołę, zakupiono słodycze z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, dofinansowano Wigilię Szkolną. Na bieżąco Stowarzyszenie finansowało zakup nagród dla zwycięzców szkolnych konkursów.

Od stycznia 2013r. uzyskaliśmy statut OPP, dzięki czemu możemy pozyskiwać 1% z podatku dochodowego na działalność Stowarzyszenia. W tym roku uzyskaliśmy kwotę ok. 4000zł, które Stowarzyszenie postanowiło przekazać na zabezpieczenie środków własnych w projekcie unijnym „Skill assessment – Osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy” w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” oraz na bieżącą działalność Stowarzyszenia.

W grudniu w otwartym konkursie ofert UM Rybnika złożyliśmy wnioski o dofinansowanie działań w roku 2014. Dotację uzyskały projekty:

  • Ćwiczenia w wodzie sposobem na zdrowie edycja II- 3000zł

  • Integracyjny wyjazd na finał XIX regionalnego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”-1200zł

  • Międzynarodowy Konkurs Sprawności Zawodowej – 1500zł

  • Uzależnienia i niepełnosprawność – konferencje edukacyjne dla opiekunów i rodziców – 5000 zł

  • Bądźmy razem - profilaktyka z integracją w tle – 2000zł

  • Terapia przez muzykę, taniec i ruch w zespole muzycznym – 1000zł