Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

STOWARZYSZENIA „DLA DOBRA” ZA ROK 2014

Działalność Stowarzyszenia w roku 2014 to głównie wspieranie podopiecznych w rozwoju w każdej dziedzinie. W tym celu Stowarzyszenie nieustannie stara się pozyskiwać środki finansowe z Miasta Rybnika oraz ze środków Unii Europejskiej na realizację zadań wspierających naszych uczniów w rozwoju intelektualnym, osobistym, fizycznym i emocjonalnym oraz zwiększaniu szans na znalezienie pracy po skończeniu edukacji.

W roku 2014 dofinansowanie z Miasta Rybnika uzyskały wnioski:

1).Ćwiczenia w wodzie sposobem na zdrowie edycja II- luty-grudzień 2014. Całoroczna nauka pływania, doskonalenie technik pływackich i rehabilitacja w wodzie na krytej pływalni- uczniowie niepełnosprawni w ramach zajęć wychowania fizycznego z nauczycielami uczestniczyli w zajęciach poprawiających ich zdrowie i koordynację. Zwieńczeniem zajęć były Szkolne Zawody Pływackie dla pływających samodzielnie oraz dla korzystających z pomocy.

2).Integracyjny wyjazd na finał XIX Regionalnego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie”- kwiecień 2014. Wyjazd na konkurs organizowany dla uczniów szkół zawodowych specjalnych, umożliwiający im podnoszenie kwalifikacji i dzielenie się swoimi umiejętnościami, uczący dobrej rywalizacji, oraz przygotowania do wykonywana zawodu w przyszłości. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności, wyrównywanie szans i budowanie poczucia własnej wartości, zaspokajanie potrzeb integracji, umożliwił zdobywanie doświadczeń na poziomie zawodowym.

3). „Uzależnienia i niepełnosprawność – konferencje edukacyjne dla opiekunów i rodziców.” Maj –listopad 2014 – konferencja „Poznajmy autyzm”, „Seksualność osób niepełnosprawnych” oraz „Uzależnienia”.

4). „Bądźmy razem - profilaktyka z integracją w tle.”-marzec – grudzień 2014 cykl spotkań dla rodziców i uczniów nt. szkodliwości spożywania alkoholu, integracja rodziny, wspólne spędzanie czasu bez sięgania po alkohol- udział we wspólnej wigilii, jasełkach, pikniku rodzinnym, warsztatach plastycznych i spektaklu teatralnym.

5). Międzynarodowy Konkurs Sprawności Zawodowej – maj 2014- konkurs dla uczniów szkół zawodowych uczących się w zawodzie kucharza z Rybnika, Słowacji i Czech. Wspólne gotowanie i poznawanie potraw tradycyjnych dla każdego kraju, degustacja.

6). Terapia przez muzykę, taniec i ruch w zespole muzycznym – 2014- zajęcia muzyczno – taneczne z wykorzystaniem prostych instrumentów muzycznych, występy młodzieży na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

7). Boże Narodzenie na Śląsku- grudzień 2014: warsztaty integracyjno- terapeutyczne przybliżające tradycje świąteczne, wspólne wykonywanie ozdób i dekoracji świątecznych.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku – Dla Dobra w sierpniu 2014 roku otrzymało akceptację projektu partnerskiego pt. EU Specific Learning Disabilities (Sp.L.D.) Policy and Roadmap and Sp.L.D. Teacher&AdultLearner Training- "Europejska polityka oraz kierunki rozwoju w zakresie specyficznych potrzeb edukacyjnych. Szkolenie dla nauczycieli oraz osób dorosłych uczących się", który koordynować będzie pani Barbara Bauerek- Matloch.

Stowarzyszenie było organizatorem oraz współorganizatorem wielu szkolnych imprez dla młodzieży, min: szkolny bal karnawałowy, Tydzień Europejski, Tydzień ekologiczny, wsparło zakup nagród dla uczniów kończących szkołę, zakupiono słodycze z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja, dofinansowano Wigilię Szkolną oraz poczęstunek podczas zawodów pływackich. Na bieżąco Stowarzyszenie finansowało zakup nagród dla zwycięzców szkolnych konkursów.

Od lutego 2014 Stowarzyszenie rozliczało zeznania podatkowe, zdobywając 1% z podatku dochodowego na działalność Stowarzyszenia. W tym roku uzyskaliśmy kwotę ok. 7500zł, które Stowarzyszenie przeznaczyło na bieżącą działalność Stowarzyszenia, min. Wsparcie imprez szkolnych typu wigilia, mikołajki, III Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna całkowicie sfinansowana z 1%. Od marca Stowarzyszenie finansuje zajęcia na basenie dla uczniów naszej szkoły.

W grudniu w otwartym konkursie ofert UM Rybnika złożyliśmy wnioski o dofinansowanie działań w roku 2015. Dotację uzyskały projekty:

Z rodziną razem - profilaktyka z integracją w tle – 2500zł

IV Międzynarodowa Olimpiada Integracyjna „Rybnik 2015”-4000zł

Nałogom NIE, Turystyka TAK”- wyjazdy profilaktyczno- integracyjne-22000zł

Badam, poszukuję, odkrywam” – konkurs doświadczeń fizyczno-chemicznych – 1900zł

Wielkanocne międzyszkolne warsztaty terapeutyczno- integracyjne ”-3000zł.